BIM Management  ניהול מודלים ומידול​

  מהחברות החלוצות בשילוב טכנולוגיות BIM בניהול התכנון לשלביו השונים. שואפת לנהל את התכנון וההקמה באמצעות טכנולוגיות וכלים מתקדמים. אנו מטמיעים בתהליך התכנון בכלי תכן מתקדמים  BIM.  ובשיטות  Collaborative Design.

  

מודל ה-BIM הוא המחשה המחשה תלת ממדית של הפרויקט המתוכנן באמצעות עצמים תלת מידיים. שיוך נכון של מידע למרכיבי המודל מאפשר לקבל אינפורמציה מפולחת ומנותחת על כל הפרמטרים התכנוניים והכלכליים שטח עיקרי/שטחי שירות (יחס ברוטו/נטו), אומדן עלויות הקמה בשלבי תכנון מוקדמים, ניתוח של התאמת התכנון לפרוגרמה של הלקוח.

 

המודל מכיל בתוכו בסיס נתונים מלא של כל מרכיבי הפרויקט באופן שניתן לקבל מתוך המודל מידע על חומרי הבניה, העלויות, מחירים, משימות ביצוע, אירועים, תרחישים וכל מידע אשר נוכל להפיק ממנו תועלת הקשור לזמן, כסף ואיכות.

 

טכנולוגית הBIM באמצעות מנוע ממוחש מרחבי  מאפשרת לזהות באופן אוטומטי התנגשויות במרחב בין רכיבי הפרויקט השונים. התנגשויות בין מערכות אלקטרו-מכניות, התנגשויות בין מערכות לשלד, אי התאמות בין אדריכלות לקונסטרוקציה. כל זאת טרם התחלת הבניה עצמה.

 

השימוש בטכנולוגית – BIM, באמצעות בניה של מודל מלא לפרויקט. מביאה לקיצור זמני התכנון, שיפור תוצרי התכנון, קיצור לוחות זמנים לביצוע והקטנת עלויות ישירות ועקיפות כתוצר של השימוש במודל.

 

טכנולוגית ה- BIM פועלת כמרכיב הבסיסי המחבר בין כל היועצים בשלב התכנון וכבסיס הנתונים הרב ממדי השמור בתוך המודל התלת ממדי של הפרויקט בשלב הביצוע ועד למסירה.

 

 

בשנת 2013 הוקמה על ידי ד"ר גאד גארוש מומחה בעל שם עולמי במדידות ובניהול מידע הנדסי, ועל ידי ד"ר אורי שקד חברת P2C .  P2C היא מחלוצות ההטמעה של טכנולוגית ה- BIM - מידול מידע בניין – Building Information Modelling בתהליכי התכנון וההקמה של פרויקטי בניה ותשתיות. מאז ועד היום החברה מלווה יזמים וקבלנים בתחום הBIM.

 

"אנו מעצבים את הכלים שלנו, ולאחר מכן הכלים שלנו מעצבים אותנו​"

(מרשל מקלוהן - מתוך הספר "להבין את המדיה" )​

03-6952555​

סי בריבוע