מאמרים והרצאות

IPD היא שיטה חדשנית להקמה של פרויקטים. בשיטה הזו היזם והקבלן משתפים את הסיכונים והתועלות בפרויקט על מנת לחסוך בעלויות מיותרות. המצגת מבוסס על ההרצאה שניתנה בכנז של איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות ומתארת את הפרויקט הראשון שהוקם בישראל בשיטה הזו.  

הרצאה בנושא ניהול תכנון משולב BIM 

ההרצאה ניתנה במסגרת כנס מנהלי פרויקטים של חברת נתיבי ישראל, ההרצאה סוקרת את סוגי התביעות בנושא לוחות זמנים וכיצד יש להיערך להם.

תביעות לוחות זמנים התפר בין ההנדסה למשפט​

הרצאה עוסקת בשיטות מידול שונות מודל אחוד שנבנה על ידי ממדל אחד למול מודל שיתופי בהם כל המתכננים עובדים בנפרד אך יוצרים מודל שיתופי אחד. ההרצאה ניתנה בכנס מנהלי פרויקטים של איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות

מגמות ביישום BIM, מודל אחוד מול מודל שיתופי משולב

ההרצאה עסקה באופן שצריך להכין את מסמכי המכרז בנושא לוחות זמנים. היא ניתנה במסגרת קורס מנהלי פרויקטים של חברת נתיבי ישראל.  העקרונות של הכנת מסמכי המכרז בנושא לוחות זמנים ניתנים ליישום כמעט בכל פרויקט בהנדסה אזרחית.

הכנת מסמכי מכרז בנושא לוחות זמנים

03-6952555​

סי בריבוע