ניהול תכנון סטטוטורי -תוכניות בנין עיר ותוכניות אב

עוסקת בשנים האחרונות בניהול פרויקטים של תכנון סטטוטורי. הכנת תכניות בניין עיר, תכניות מתאר, ותכניות סטטוטוריות אחרות שהיו בעבר נחלת האדריכלים הפכו למשימות מורכבות המחייבות שילוב של ידע בין תחומי.   משרדי ממשלה ויזמים  בחרו לשדרג את התהליך ולמנות מנהלי תכנון להליך הכנת התכנית. 

 

משך הזמן הנדרש להכנת תכניות סטטוטוריות ארוך יותר מתהליך התכנון וההקמה.  התכנון הסטטוטורי, מצריך הבנה עמוקה וידע במגוון תחומים. הכנת התכנית מחייבת ניתוח רב ממדי של התכנון המוצע בתחומים של תנועה, איכות הסביבה, ניקוז, אקוסטיקה, תשתיות, נגישות, מדידות, נוף , שימור, שמאות, משפטים  ועוד. הכנה ואישור של תכניות בנין עיר מחייבת לנהל ולהפעיל למעלה מעשרה יועצים בתחומים שונים ולתזמן את תהליך התכנון באופן יעיל וממוקד.

 

ד"ר אורי שקד ניהל את התכנון של שתי התכניות המרכזיות של משרד הביטחון.  התכנית הראשונה היא תכנית "מחנה בן עמי" במסגרת פרויקט מרכזי הספקה אחודים - מהר"ס.  התכנית השנייה היא תכנית מתחם רחבעם במסגרת פרויקט אופק רחב. כל זאת  במסגרת הסכם שוה"ם לפינוי מחנות צהל . הוא עשה זאת כזרוע ניהולית של עורכי התכנית משרד פלג אדריכלים.

 

C² רשומה כמוסמכת לניהול תכנון של תכניות בנין עיר במשרד השיכון.

 

מזמינה חברות וגופים לקבל יעוץ ראשוני לנושא ניהול התכנון הסטטוטורי על מנת לאפשר ליוזמים של התכנית להיערך נכונה לתהליך. 

 

 

"ידע הוא כוח"​

(פרנסיס בייקון)​

03-6952555​

סי בריבוע