פרוייקטים

ניהול תכנון תוכניות בנין עיר ותוכניות אב

מרכז הספקה אחוד הוא פרויקט של בהקמת מרכז לוגיסטי מטכ"לי שיאחד מספר מרכזים לוגיסטיים של צה"ל. הפרויקט הינו חלק ממהלך של העתקת בסיסי צה"ל לנגב ופינוי קרקעות במרכז הארץ, זאת במסגרת החלטות הממשלה להעתקת מחנות צה"ל ממרכזי ערים ושיווק הקרקעות לטובת מגורים.
גודל המרה"ס כ- 250,000 מ"ר הכוללים מתחמי לוגיסטיקה בהיקף של כ-225,000 מ"ר (בין השאר, מחסנים אוטומטיים) ומתחם מנהלתי בהיקף של כ-25,000 מ"ר.
ד"ר אורי שקד ניהל עבור משרד הביטחון ניהל את התכנון וההליך הסטטוטורי של הכנה עד אישור התבע וכן את תכנון  תוכנית האב למרכזים במרכז ובצפון.

אופק רחב הינו פרויקט להקמת מחנה רב זרועי עבור כלל היחידות הנדרשות לפריסה במרכז הארץ, מדובר במחנה פתוח  אשר בעיקרו יכיל מבני משרדים לצד יחידות נותנות שירות. בתשתיות הבסיס שיתפרס על 363 דונם  יוטמעו אלמנטים של בנייה ירוקה, טכנולוגיה חכמה, ובנייה על פי תקני סביבה מתקדמים ביותר.

הפרויקט חייב איתור פתרונות תחבורתיים מרכזיים. במסגרת התוכנית הסטטורית מתוכנן הקמה של מחלף גזר  תחנת רכבת חדשה,  שכונת מגורים חדשה ומתחם לשימור מחמיר.

ד"ר שקד ניהל את התכנון של תוכנית האב ואת התהליך הסטטורי של הכנה ואישור התוכנית.

 

 

 

 

מדובר בפרויקט מרכזי במהלך שוה"ם בהתאם להחלטת ממשלה 2392 משנה 2015, לפינוי מחנות צה"ל ממרכז הארץ.

 

מיקום:

המזמין:

תקופת ההקמה:

תיאור הפרויקט:

גבעתיים ההסתדרות מתחם ט ​

במסגרת התוכנית להתחדשות עירונית במתחם ההסתדרות גב/431 מתוכננת הקמה של 3 מגדלים של 35 קומות (554 יח"ד, 1200 מ"ר מסחר. התוכנית הכללית חייבה להכין לכל אחד מהמתחמים תוכנית מפורטת שמתוכה יוצאו ההיתרים. ד"ר שקד מנהל את התכנון של הפרויקט משלב הכנת התבע ואישורה ועד השלמת התכנון המפורט. 

03-6952555​

סי בריבוע